હું શોધું છું

હોમ  |

હોસ્પિટલ/એમ્બ્યુલન્સ ની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

આણંદ જીલ્લાના અગત્યની હોસ્પિટલ/એમ્બ્યુલન્સ ની યાદી

અ.નં. નામ સરનામું સંખ્યા
નગરપાલીકા જનરલ હોસ્પિટલ આણંદ એસ.ટી. સ્ટેન્ડ નજીક
એમરી હોસ્પિટલ આણંદ ટાઉન પો.સ્ટે. સામે, આણંદ
રામક્રિષ્ણ સેવા ગ્રીડ નજીક, આણંદ
અજય કોટીયાલા જુની એસ.પી. ઓફીસ સામે, આણંદ -
શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કરમસદ
પી.એચ.સી., કરમસદ કરમસદ -
આંખની હોસ્પિટલ ચીખોદ્રા, આણંદ
બી.ડી.પટેલ જનરલ હોસ્પિટલ ઉમરેઠ,આણંદ
રેફરલ હોસ્પિટલ ઉમરેઠ, આણંદ
૧૦ એસ.એસ. હોસ્પિટલ પેટલાદ, આણંદ
૧૧ મરીયમપુરા મિશન હોસ્પિટલ પેટલાદ, આણંદ
૧ર નગરપાલીકા હોસ્પિટલ પેટલાદ, આણંદ
૧૩ સીવીલ હોસ્પિટલ પેટલાદ,આણંદ
૧૪ સી.એચ.સી. મહેળાવ, આણંદ
૧પ પી.એચ.સી બાંધણી,પેટલાદ,આણંદ
૧૬ મ્યુ.જનરલ હોસ્પિટલ બોરસદ,આણંદ
૧૭ મિશન હોસ્પિટલ આંકલાવ, આણંદ
૧૮ પી.એચ.સી. આંકલાવ, આણંદ
૧૯ પી.એચ.સી. સોજીત્રા,આણંદ
ર૦ પી.એચ.સી. ડભોઉ, સોજીત્રા,આણંદ
ર૧ સી.એચ.સી. રાસ, વિરસદ,આણંદ
રર પી.એચ.સી. ધુવારણ,ખંભાત,આણંદ
ર૩ કેનેડી હોસ્પિટલ ખંભાત, આણંદ
ર૪ જનરલ હોસ્પિટલ ખંભાત,આણંદ
રપ સી.એચ.સી. તારાપુર,આણંદ
ર૬ ત્રિભોવન ફાઉન્ડેશન તારાપુર, આણંદ
૨૭ નગરપાલીકા જનરલ હોસ્પિટલ (૧૦૮ સેવા) આણંદ એસ.ટી. સ્ટેન્ડ નજીક
૨૮ પી.એચ.સી. સીહોલ, પેટલાદ, આણંદ
૨૯ સી.એચ.સી. ફાંગણી, પેટલાદ, આણંદ
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 02-01-2010