હું શોધું છું

હોમ  |

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
Rating :  Star Star Star Star Star   

અત્રેના આણંદ જિલ્લામાં વિદેશી નાગરીકો તથા વિદેશ જનાર ભારતીય નાગરીકો નુ પ્રમાણ વધુ હોય અસરકારક સેવાઓ પુરી પાડવાના હેતુથી લોકફાળાથી અઘ્યતન સુવિધાઓથી તથા જીએસવાન કનેકટીવીટી સાથેનું સુસજજ એક વિશેષ પાસપોર્ટ ઓફીસ તા. ૧૮/૧૨/૨૦૦૬ થી કાર્યરત થયેલ છે. પાસપોર્ટ અરજીઓ ના ઝડપી નિકાલ માટે તમામ પોલીસ સ્ટેશનો તરફથી અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવે છે. અને પાસપોર્ટ અરજીઓનો પોલીસ સ્‍ટેશનમાંથી આવેલ પોલીસ રીપોર્ટની ઓન લાઈન ડેટા એન્ટ્રી તથા પાસપોર્ટ કલીયરન્‍સ કરવામાં આવે છે. જેથી પાસપોર્ટ મેળવવાની પ્રકિયા ખુબજ ઝડપી બનેલ છે.

ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના હકક અને તેની વ્યવસ્થા --

ભારતીય નાગરીકને ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના બંધારણમાં હકક આપેલ છે. આણંદ જીલ્લાના નાગરીકો સરળતાથી ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવી શકે તે માટે પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર, વડોદરા ખાતે નવું "પાસપોર્ટ કલેકશન સેન્ટર" કાર્યરત છે. આ પાસપોર્ટ કલેકશન સેન્ટરમાં નવા પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ, રીન્યુઅલ પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ, નાના બાળકો માટેની પાસપોર્ટની અરજીઓ, પાસપોર્ટ ખોવાઈ ગયેલ હોય, નુકશાન થયેલ હોય, તેવી તમામ પાસપોર્ટ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવે છે. જયારે અરજન્ટ પાસપોર્ટ મેળવવા માટેની અરજીઓ સ્વીકારવાની કામગીરી રીજીયોનલ પાસપોર્ટ ઓફીસ અમદાવાદ ખાતે થાય છે.

પાસપોર્ટ અરજી અંગેના માર્ગદર્શન --

1.      ૧પ વર્ષ સુધીના બાળકોને માઈનોર તરીકે ગણવામાં આવે છે. અને તેમના પાસપોર્ટ અરજી માટેની ફી રૂ.૬૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે. જયારે ૧પ વર્ષથી મોટી ઉંમરના દરેક નાગરીક માટે પાસપોર્ટ માટેની ફી રૂ.૧૦૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે.

2.      જુદાજુદા પ્રકારના પાસપોર્ટ મેળવવા માટેની પાસપોર્ટ અરજીનુ ફોર્મ ઓનલાઇન વેબસાઇટ http://passportindia.gov.in પર મુકેલ છે.

3.       ભારતીય પાસપોર્ટ અરજીની સાથે નાગરીકોએ નીચે મુજબના અસલ દસ્તાવેજો  રજુ કરવાના હોય છે.

·         A- રહેઠાણના પુરાવામાં રેશન કોર્ડ, છેલ્લા બે વર્ષના લાઈટ બીલ, ટેલીફોન બીલ, બેન્ક પાસબુક, વેરો ભરવામાં આવતો હોય તેની છેલ્લા બે વર્ષની પહોચ રજુ કરવાની રહે છે.

·         B- જન્મ અંગેના પુરાવામાં સ્કુલ લીંવીગ સર્ટીફીકેટ અથવા, જન્મનો દાખલો. તેમજ સ્કુલમાં અભ્યાસ કરતા હોય તો જે તે સ્કુલનુ બોનોફાઈટ સર્ટીફીકેટ.

·         C- લગ્ન કરેલ સ્ત્રીઓના કેસમાં મેરેજ સર્ટી અથવા પતિ પત્નીના જોઈન્ટ ફોટા સાથેની મેરેજ એફીડેવીટ રજુ કરવાની રહે છે.

·         D- નાના બાળકોના કેશમાં તેઓના માતા-પિતા વેલીડ પાસપોર્ટ ધરાવતાં હોય તો તેમના પાસપોર્ટ ની ઝેરોક્ષ નકલ રજુ કરવી તેમજ માયનોર ની એફીડેવીટ તેના માતા-પિતા એ રૂ. ર૦/- ના સ્ટેમ્પ ઉપર અંગ્રેજીમાં રજુ કરવાની રહેશે તેમજ માતા-પિતાએ તેમના બાળક અંગેનું ડીકલેરેશન અલગ કાગળમાં આપવાનું રહેશે.

·         E- પાસપોર્ટ અરજીની ફી રોકડા રૂપિયામાં સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સિવાય અન્ય કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી.

·         F- પાસપોર્ટ અરજી અરજદારે જાતે તેમજ નાના બાળકોના કિસ્સામાં માતા-પિતા એ બાળકોને લઈને આવવાનું રહેશે.

·         G- પાસપોર્ટ અરજી માટે કોઈ એજન્ટ સાથે લઈને આવવાની જરુર હોતી નથી કે એજન્ટ રોકવાની જરુર હોતી નથી.

·         H- જે અરજદારોને પાસપોર્ટ ફોર્મ ભરવા અંગે કોઈ જ્ઞાન ન ધરાવતાં હોય તેવા અરજદારોને અત્રેથી વિના મુલ્યે જરૂરી માર્ગ દર્શન પણ આપવામાં આવશે.

·         I- પાસપોર્ટ અરજીઓ રીજીયોનલ પાસપોર્ટ કચેરીની વખતો વખત થતી લેખીત અને મૌખીક સુચના આધારે લેવામાં આવે છે.

·         J- અરજદારની અરજી સ્વીકારયા પછી દિન-ર માં તેઓ જે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતાં હોય તે પો.સ્ટે. ને તપાસણી માટે મોકલી આપવામાં આવતી હોય છે, જેથી અરજી આપ્યા પછી દિન-ર માં અરજીની તપાસણી માટે જે તે પો.સ્ટે.નો સંપર્ક સાધી પોલીસ ઈન્કવાયરી પૂર્ણ કરાવવી.

·         K- પોલીસ ઈન્કવાયરી દરમ્યાન પોલીસ તપાસ માટેની કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી તેમજ એજન્ટને સાથે લઈ જવાની જરુર હોતી નથી અરજદાર જાતે જ પો.સ્ટે. જઈને અરજીની તપાસ કરાવી શકે છે.

·         L- પાસપોર્ટ અરજી ની તપાસણી પૂર્ણ થયા પછી પોલીસ રીપોર્ટ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીની એલ.આઈ.બી. શાખા આણંદ મારફતે ચકાસણી થઈને રીજીયોનલ પાસપોર્ટ કચેરીએ દિન-રમાં મોકલી આપવામાં આવતો હોય છે, જેથી અરજદાર પોતાની અરજીની તપાસ પૂર્ણ થયા પછી પોતાની અરજી અંગેની વધુ માહિતી ટેલીફોન નંબર- ર૬૯ર- ર૬ર૬પ૦ ઉપર સંપર્ક સાધીને મેળવી શકે છે આ સમયે અરજીનો ફાઈલ નંબર તથા અરજી આપ્યા તારીખ જણાવવામાં આવે તો તેઓને માહીતી આપવામાં સરળતા રહે છે.

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 [2]
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 02-07-2012